شما آنقدر پول ندارید که بخواهید عکس بد بگیرید !

محمد محقق تبار هستم ،مدرس عکاسی و عکاس صنعتی و تبلیغاتی با 18 سال تجربه در زمینه عکاسی تبلیغاتی . . .